Sat, May 28, 2016

Huab Tais Zab 2011

Huab Tais Zab 2011August 2, 2011 | By: Pov M. Xyooj, Hmong TV Network

FRESNO, CA -- On Saturday, July 30 TX Entertainment held its first Huab Tais Zab competition at Fresno State's Satellite Student Union.  The stand-up comedy competition consisted of four contestants from the Fresno area: Sher Lor, Zab Kub Xyooj, Pov M. Xyooj, and Doua Lor.

The competition had two portions for the contestants: the talent and the King's speech. The MC of the event was Akihiro Klondike. Each competitors were given 10 minutes to perform their talent or routine for the audience to watch. Afterwards, each gave a King's speech answering the question, "If you were crowned Huab Tais Zab, what are some of the things you would do or give back to the community?"

For the King's speech, Sher Lor stated that:
Yog hais tias nej maub kuv ua tsa los ua nej tus huab tais mas kuv yuav muab nej cov av, yog hais tias nej muab nej cov qaib pov khiag ces tag ki nej sawv tsees los ces tau khiag ob lub McChicken. Hos yog tias nej muab tus nyuj pov khiag ntawv ces tag ki sawv los nej yuav tau lob lub McDouble no nawb. Hos yog hais tias nej muab nyiaj pov khiag rau ntawv ces nej tua saib ces pawv lawm os.

The competition opened with a skit of the competitors fighting over the Huab Tais Zab crown. As the skit came to an end no one was able to take the crown for themselves and ended up in the hands of the MC. This lead way to open the competition for Huab Tais Zab.

During the competition there were two guest performers. The first guest performer was John Vwj who does a variety of different dances. The second guest performer was Ricky Cha (aka Bboy Aira) a bboy dancer.

As the competitors finished their talent and King's speech, the audience were given a ticket with a stamp on the back to vote for their favorite comedian. There were boxes located in the back of the seats for the audience to put their ticket in to be counted. There were well over 200 individuals in the audience who came to watch the competition.

Huab Tais Zab 2011In the end, after the tickets have all been counted, the winner of the competition through majority vote was Zaj Kub Xyooj. As he was being crowned as Huab Tais Zab 2011 he stated that:
Kuv puab hais tias nej khwv khwv vim hais tias peb tuaj tau tebchaws Meskas no lig zog lawm nej thiaj khwv khwv nej thiaj muaj kev nyuaj siab ntxhov heev ntau tsav ntau yam. Tamsi mas yog peb ua tau nej luag peb yuav ua kom nej luag. Peb yuav tsis ua kom nej poob ib lub qua muag li nawb.

Contact Info in Fresno, CA

  • 1113 Dayton Ave. Ste. 5
  • Clovis, California 93612
  • Tel: (559) 475-0045

Contact Info in St. Paul, MN

  • 913 Payne Ave., #A
  • St. Paul, MN 55130
  • Tel: (651) 888-6044

Support